torsdag 25. juni 2009

Så enkelt, eller vanskelig, kan det være

For en stund siden kom jeg over en artikkel(på engelsk, har ikke tid å oversette) om Ghandi med følgende tittel: "Ti ting å tenke på hvis du vil forandre verden." Forandre verden er vel ikke gjort med det første, men enhver stor forandring må kanskje begynne med en selv(?). Overraskende nok var det flere av disse momentene jeg selv har erfart er sannhet i. Jeg er jo ingen stor tenker eller noe, som Ghandi, men muligens er det enkeltheten ved momentene i "De ti ting" som gjør at dette er noe jeg har kunnet tenke meg til selv. Spesielt nr 3. og 4. er noe jeg har fundert på i det siste. Fornuften er uansett noe som jeg tror råder over eventuelt følelse av oppgitthet, fortvilelse og meningsløshet, følelser man skal komme til å møte på flere ganger i løpet av dette, i mange tilfeller, krevende livet. Mange av momentene er nok noe man kommer fram til bare ved det å tenke fornuftig og rasjonelt. Kan være det klassiske scenarioet om man lar seg styre av følelse eller fornuft. Har inntrykk av at man tjener best på det sistnevnte og makter å holde hodet kaldt.

"Ti ting å tenke på hvis du vil forandre verden"

1. Know that all significant change throughout history has occurred not because of nations, armies, governments and certainly not committees. They happened as a result of the courage and commitment of individuals. People like Joan of Ark, Albert Einstein, Clara Barton, Abraham Lincoln, Thomas Edison and Rosa Parks. They might not have done it alone, but they were, without question, the change makers.

2. Believe that you have a unique purpose and potential in the world. It's not so much something to create as to be discovered. And it's up to you to discover it. Believe that you can and will make a difference.

3. Recognize that everything you do, every step you take, every sentence you write, every word you speak-or DON'T speak--counts. Nothing is trivial. The world may be big, but there are no small things. Everything matters.

4. To be the change you want to see in the world, you don't have to be loud. You don't have to be eloquent. You don't have to be elected. You don't even have to be particularly smart or well educated. You do, however, have to be committed.

5. Take personal responsibility. Never think "it's not my job". It's a cop-out to say, "What can I do, I'm only one person." You don't need everyone's cooperation or anyone's permission to make changes. Remember this little gem, "If it's to be, it's up to me."

6. Don't get caught up in the how of things. If you're clear on what you want to change and why you want to change it, the how will come. Many significant things have been left undone because someone let the problem solving interfere with the decision-making.

7. Don't wait for things to be right in order to begin. Change is messy. Things will never be just right. Follow Teddy Roosevelt's timeless advice, "Do what you can, with what you have, where you are."

8. The genesis for change is awareness. We cannot change what we don't acknowledge. Most of the time, we aren't aware of what's wrong or what's not working. We don't see what could be. By becoming more aware, we begin the process of change.

9. Take to heart these words from Albert Einstein--arguably one of the smartest change masters who ever lived: "All meaningful and lasting change starts first in your imagination and then works its way out. Imagination is more important than knowledge."

10. In order for things to change, YOU have to change. We can't change others; we can only change ourselves. However, when WE change, it changes everything. And in doing so, we truly can be the change we want to see in the world.

Hele artikkelen her

Ingen kommentarer: